Chanh Cao sản

20,000VNĐ

Chanh Cao sản (có hạt – cho trái quanh năm)
– Cây cao 40-50cm
– Cho trái sau 8-12 tháng trồng
– Trọng lượng trái trung bình: 12-20 trái/kg
– Da xanh
– Năng suất cao 40-45 tấn/ha

Danh mục: