thành tích đạt được

– Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Nhà nông” năm 2015 do Bộ Nông nghiệp & PTNT trao tặng
– Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT trao tặng cho Giám đốc công ty
– Doanh nghiệp Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long
– Doanh nhân Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long trao tặng cho Giám đốc công ty
– Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” trao tặng cho Giám đốc công ty
– Giải thưởng “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” – Chanh giấy Limca 03 năm liền (2013-2015)
– Giải thưởng công nhận “Vì môi trường xanh Quốc Gia”
– Giải thưởng “Bông lúa Vàng Việt Nam”
– Danh hiệu “Thương hiệu vàng chất lượng”
– Giải thưởng “Cúp vàng Nông nghiệp Việt Nam”
– Danh hiệu “Bạn nhà nông Việt Nam” nhiều năm liền
– …