Phát triển bền vững

Chiến lược phát triển bền vững của Công ty TNHH Nông trang Island

 

Chiến lược phát triển

– Tập trung vào lĩnh vực sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao và không ngừng mở rộng thị trường.
– Tăng trưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến phân khúc khách hàng mục tiêu.
– Xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng và có tiềm năng phát triển.
– Tăng cường phát triển đội ngũ sản xuất, bán hàng và quản lý dự án.
– Tận dụng và đẩy mạnh công tác bán hàng qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

 

Chiến lược con người

– Luôn tâm niệm rằng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lỗi và là tài sản quý giá nhất, quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp.
–  Công ty đã xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân sự theo cấu trúc tinh gọn, và đáp ứng đầy đủ phẩm chất.
– Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp phát huy tối đa khả năng làm việc, cống hiến của người lao động và sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích của người lao động.
– Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

 

Môi trường và xã hội

– Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
– Chúng tôi không chỉ nổ lực hết mình trong việc gìn giữ, duy trì, cải thiện và bảo vệ môi trường, mà còn chú trọng đến việc tuyên truyền ý thức tốt đẹp này đến với tập thể người lao động và khách hàng, đối tác.
– Tất cả mọi hành động của chúng tôi đều hướng đến mục đích phát triển kinh tế, xã hội.